top of page

Jaarverslag 2021-2022

Terugblik

We hebben weer een mooi Tolkresj jaar achter de rug waarin kinderen en ouders konden genieten van de prachtige plek en de fijne diensten. In het eerste half jaar namen we afscheid van 6 kinderen + ouders en vanaf de voorzomer kwamen er in totaal 6 gezinnen bij. In juli van 2021 ging de vernieuwde wet kinderopvang van kracht waardoor ouderparticipatiecrèches en dus ook de Tolkresj officieel legaal zijn en niet meer in een gedoogconstructie bestaan.


Bijzondere activiteiten

  • Op 5 maart 2021 verscheen een uitgebreide reportage over de Tolkresj in het Parool!

  • Eind augustus genoten we weer van een geweldig Tolkresjweekend op natuurcamping de Kemphaan bij Almere. Veel van de huidige Tolkresjgezinnen waren er, als ook oud Tolkresjers! Er werden ervaringen en herinneringen uitgewisseld; er werd vuur gestookt en een heuse pannenkoeken-bak-wedstrijd gehouden; gevolgd door een extravagante bonte avond met mooie optredens van kinderen van alle leeftijden.

  • We vierden St Maarten in het najaar en Sinterklaas kwam langs met piet in december. Sinterklaas werd in verkorte versie buiten bij het kampvuur gevierd vanwege Covid.

Uitdagingen

In 2021 was er een lockdown vanwege Covid die geleidelijk aan minder streng werd en beëindigd werd in mei. Gelukkig konden de kinderopvangcentra vanaf 7 februari al weer open. Wel hadden we nog extra hygiënemaatregelen zoals het handen wassen bij binnenkomst, het afstand houden in de hal en konden we niet veel extra mensen uitnodigen bij afscheidsfeestjes. In december 2021 werd er opnieuw een lockdown afgekondigd, maar dit keer konden de kinderdagverblijven open blijven.


We begonnen het jaar met 10 gezinnen. T/m mei vertrokken er 6 gezinnen waardoor er grote onderbezetting dreigde. Door actief te werven is het gelukt nieuwe gezinnen aan te trekken. Tegen het eind van het jaar zaten we weer op 10 gezinnen. Deze wisseling van de wacht legde wel extra druk op de overgebleven gezinnen qua taken in het voorjaar en de zomer. Daarnaast waren er veel gezinnen die in korte periode achter elkaar moesten wennen. Dit is over het algemeen goed verlopen.


De toegevoegde paragrafen over OPC’s in de wet IKK beschrijven een aantal eisen die aan een ouderparticipatiecrèche gesteld worden met betrekking tot oa de continuïteit die we voor de kinderen bieden. specifiek wordt er gesteld dat de dienstdraaiende ouders in beginsel 1 dienst per week moeten draaien. Deze voorwaarde past niet op het model van de Tolkresj: wij zijn slechts halve dagen open (hebben dus maar 10 diensten te vullen) én we willen ouders/verzorgers de kans bieden om zoveel mogelijk beiden dienst te draaien. Conclusie is dat we aan deze eis niet kunnen en willen voldoen en dat we (samen met de Joop Gilliamse OPC) ons best doen om dit onderdeel van de wet gewijzigd te krijgen. Doordat we deze regel niet vervullen hebben wij een overtreding gekregen van de GGD.


Vooruitblik

Omdat we de laatste jaren vanwege Covid weinig uitjes hebben gehad met de kinderen, hebben we besloten om MEMO in te huren. Elke maand komt er een muzikant langs op de Tolkresj die de kinderen laat kennismaken met verschillende muziekinstrumenten. We blijven actief werven om het aantal gezinnen ‘op peil’ te houden. We maken de Tolkresj meer zichtbaar door aanwezig te zijn festiviteiten, markten etc in de buurt. Denk aan het Ruwe Diamant Festival en Open tuinen dag De Pijp. Verder zullen we zelf initiatief nemen voor het organiseren van festiviteiten waarbij we ook mensen uit de buurt zullen uitnodigen, zoals bijvoorbeeld een zomerfeest. Tot slot zullen we actief flyeren op plekken waar veel ouders met jonge kinderen komen.


Officiële wetteksten

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page