top of page
tuin-1.webp
pipohuis-1.webp

Over de Tolkresj

Maximaal twaalf kinderen tussen de twee en vier jaar zijn lid van de Tolkresj, samen met hun ouders dus. De ouders hebben één keer per week ‘dienst’, en zorgen in wisselende samenstelling gedurende de crècheochtend (van 9:00 tot 13:00 uur) voor alle aanwezige kinderen.

 

Er zijn vaste punten op de ochtend: zo wordt er ’s ochtends geknutseld, om 10:00 uur een boterham met pindakaas gegeten en rond 12:00 uur een bakje verse fruit- of groentesalade. Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld in de bostuin, waarin bomen, wilde struiken, paadjes, speeltoestellen en fietsen in overvloed zijn.

 

Plezier staat altijd voorop. De ervaring leert dat al het goede dan vanzelf volgt.

Wat houdt ‘lid zijn’ in?

Lid zijn van de Tolkresj betekent voor het kind een ‘tweede thuis’ met grote tuin en vaste speelvriendjes. En voor de ouders de bijzondere voordelen van het leren van elkaar en samen een band op te bouwen.

 

Lid zijn van de Tolkresj betekent ook een intensieve periode beleven, waarin alle ouders samen zorgdragen voor het reilen en zeilen van de crèche, met bijbehorende diensten, vergaderingen en klusochtenden.

 

Ook wordt er jaarlijks gekampeerd met huidige en oud-leden. Tussen de kinderen en de ouders ontstaan vaak vriendschappen die na de Tolkresj in stand blijven. 

De rol van de ouders

Vanaf de oprichting is het de bedoeling geweest dat de Tolkresj geheel door de ouders geleid zou worden. Dit heeft veel voordelen: 

 

  • Je blijft als ouder actief betrokken bij de eerste stappen van je kind in een nieuwe omgeving en de ontwikkeling van je kind daarin. 

  • Je ziet je kind in een breder perspectief omdat je ook met andere kinderen omgaat.

  • Je kunt met andere ouders praten over de ontwikkeling van je kind en tips uitwisselen.

 

Verder leer je zo een heleboel nieuwe mensen, vaak buurtgenoten, kennen!

 

Het betekent natuurlijk ook dat de kresj staat of valt met de inzet van de ouders. Samenwerking, duidelijkheid en communicatie zijn van groot belang voor het goed functioneren van de Tolkresj.

zo

Hoe is de Tolkresj ontstaan?

In september 1970 werd door een aantal ouders de Tolkresj opgericht. Het is nu een vereniging, ingeschreven bij de KvK. Het doel van de oprichters was om een speelruimte te maken voor kinderen van 2 tot 4 jaar, die door de slechte woonsituatie in de buurt thuis te weinig speelruimte hadden. Op de Tolkresj zouden kinderen binnen en buiten met elkaar kunnen spelen.

 

Een ideale ruimte werd gevonden in het gebouwtje ISIS, gelegen achter het gebouw Cinetol (toen nog bioscoop, nu bibliotheek). De ouders waren erg blij met de grote tuin ("het bos"), en de kinderen konden - en kunnen - er naar hartelust spelen, rennen, fietsen, schommelen, glijden, door de struiken kruipen, torretjes bekijken, zandtaartjes bakken, enzovoorts.

 

Nog steeds wonen de meeste kinderen met hun ouders op kleine bovenwoningen. Nog steeds is de verkeerssituatie zodanig dat op straat spelen voor de kinderen gevaarlijk, zo niet onmogelijk is. Verder heeft de tendens naar kleinere gezinnen sinds de jaren '70 doorgezet. De kinderen hebben dus nog steeds behoefte aan speelkameraadjes buiten het gezin om.

tuin-1.webp
binnen-1.webp

BOPC en kinderopvang door ouders

De Tolkresj is lid van de Belangenvereniging Ouderparticipatiecreches. De BOPC komt op voor de belangen van ouderparticipatiecrèches en het vormt een platform voor kennisuitwisseling tussen crèches onderling, overheden en de GGD. Voor informatie zie: http://bopc.nl.
 

De Tolkresj is een van de 7 ouderparticipatiecrèches in Nederland, ook wel Kinderopvang door Ouders genoemd. Meer informatie hierover vind je hier: https://kinderopvangdoorouders.nl.

pipohuis-2.webp

Contributie

We zijn net als een regulier kinderdagverblijf een door de overheid erkende vorm van kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn we geregistreerd als Kinderdagverblijf (KDV).

Omdat wijzelf als vrijwilligers werken, is ons uurtarief laag: €3,52. Deze kosten dekken de huur van het pand, energiekosten en aanschaf van materialen en eten/drinken.

 

De maandelijkse contributie is €183,04 per kind (52 uur per maand x €3,52). Het is voor iedereen mogelijk Kinderopvangstoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst; netto zal voor veel kinderen de contributie daardoor lager uitvallen.

bottom of page