top of page

Over de Tolkresj

 

 

Maximaal twaalf kinderen tussen de twee en vier jaar zijn lid van de Tolkresj, samen met hun ouders dus. De ouders hebben één keer per week ‘dienst’, en zorgen in wisselende samenstelling gedurende de crècheochtend (van 9.00 tot 13:00 uur) voor alle aanwezige kinderen. Er zijn vaste punten op de ochtend: zo wordt er ’s ochtends geknutseld, om 10.00 uur een cracker gegeten en tegen 12.00 uur een bakje verse fruit- of groentesalade. Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld in de bostuin, waarin bomen, wilde struiken, paadjes, speeltoestellen en fietsen in overvloed zijn. Plezier staat altijd voorop. De ervaring leert dat al het goede dan vanzelf volgt.

Wat is de Tolkresj?

Wat houdt ‘lid zijn’ in?

Lid zijn van de Tolkresj betekent voor het kind een ‘tweede thuis’ met grote tuin en vaste speelvriendjes. En voor de ouders de bijzondere voordelen van het leren van elkaar en samen een band op te bouwen. Lid zijn van de Tolkresj betekent ook een intensieve periode beleven, waarin alle ouders samen zorgdragen voor het reilen en zeilen van de crèche, met bijbehorende diensten, vergaderingen en klusochtenden. Ook wordt er jaarlijks gekampeerd met huidige en oud-leden. Tussen de kinderen en de ouders ontstaan vaak vriendschappen die na de Tolkresj in stand blijven. 

De rol van de ouders

Vanaf de oprichting is het de bedoeling geweest dat de Tolkresj geheel door de ouders geleid zou worden. Dit heeft veel voordelen: 

 

  • Je blijft als ouder actief betrokken bij de eerste stappen van je kind in een nieuwe omgeving en de ontwikkeling van je kind daarin. 

  • Je ziet je kind in een breder perspectief omdat je ook met andere kinderen omgaat.

  • Je kunt met andere ouders praten over de ontwikkeling van je kind en tips uitwisselen.

 

Verder leer je zo een heleboel nieuwe mensen, vaak buurtgenoten, kennen!

 

Het betekent natuurlijk ook dat de kresj staat of valt met de inzet van de ouders. Samenwerking, duidelijkheid en communicatie zijn van groot belang voor het goed functioneren van de Tolkresj.

 

BOPC en kinderopvang door ouders

De Tolkresj is lid van de Belangenvereniging Ouderparticipatiecreches. De BOPC komt op voor de belangen van ouderparticipatiecrèches en het vormt een platform voor kennisuitwisseling tussen crèches onderling, overheden en de GGD. Voor informatie zie: http://bopc.nl.
 

De Tolkresj is een van de 7 ouderparticipatiecrèches in Nederland, ook wel Kinderopvang door Ouders genoemd. Meer informatie hierover vind je hier: https://kinderopvangdoorouders.nl.

bottom of page