top of page

Ervaringen

 

 

 

 

"Ze hebben het ontzettend naar hun zin gehad op de Tolkresj. Met name ook omdat het een dagdeel was en ze pas twee jaar oud waren toen ze voor het eerst niet meer met mij of hun vader alleen waren. In mijn optiek valt en staat alles met hoe een volwassene met een kind omgaat. Omdat het zo'n klein groepje kinderen is (bij ons waren bijna nooit alle 12 kinderen er tegelijkertijd), was er veel individuele aandacht. Omdat de ouders maar een keer in de week een dienst draaien maken ze er echt iets van en loop je niet het gevaar dat vanuit een soort dagelijkse sleur gehandeld wordt."

 

Tinka, moeder van Tavi en Amelie

 

 

"Ze zaten in een team van ouders en kinderen dat met veel liefde en aandacht en talent voor alle kinderen zorgden. Ze hebben op een hoog niveau pedaogogische begeleiding gehad. Het was een top voorschool. Met "personeel" dat heel goed begreep wat een peuter is. Omdat het er zelf een had. door het vaste patroon in de dag en door de ouderbetrokenheid hebben ze een super veilige super opvang op maat gekregen. Voor hun ontwikkeling was het heel belangrijk. Zowel het bos, de kindergroep, als het ouderteam. Ze hebben zelfvertrouwen. En hebben zich allemaal sociaal creatief en cognitief durven ontwikkelen. Mijn kinderen zijn alle drie muzikale artistieke technische en sociale gymnasiasten geworden. De kinderen van hun jaargroepen zijn allemaal op Havo en VWO terecht gekomen. De Tolkresj voedt niet alleen kinderen op maar ook ouders. Je leert door ervaring hoe kinderen zich in die periode ontwikkelen. Je hebt 11 voorbeelden. Eigenlijk zit je dus in een hele grote sociale liefdevolle en bekwame familie. Met heel veel broertjes en zusjes."

 

Jitske, moeder van Madelieve, Taj'anne Faye en Daphne

 

 

"Ik vond het heel mooi om te zien hoe er met verschillende ouders andere dynamieken ontstonden in de groep en hoe mijn kinderen als vanzelfsprekend zich daarin bewogen. In elke ouder waren leuke dingen te ontdekken, iedereen bracht zijn/haar eigen dingen mee en dat leerden ze te waarderen. Dat heeft ze denk ik een groot vertrouwen gebracht. In de rapporten op school lees ik dat ze heel goed met kinderen maar ook volwassenen om kunnen gaan. Die prachttijd op de tolkresj heeft daar zeker aan bij gedragen!"

 

Meeuw, moeder van Jasmin en Rozan

 

 

"Buitenspelen is een groot rijkdom in de stad. Er is veel meer aandacht voor ieder kind omdat iedere ouder dat ook voor zijn eigen kind wil. Er is  begeleiding bij hun ontwikkeling omdat ieder kind als een "goed kind" gezien wordt en alle problemen niet voor de ouders maar voor de kinderen aangepakt wordt in deze creche. Dus wat kan je doen zodat het voor het kind beter gaat was altijd de eerste vraag. Niet hoe kunnen we zorgen dat het kind stopt dit en dat te doen zodat wij er geen last meer van hebben."

 

Tinta, moeder van Milan

 

 

"Allebei onze kinderen hebben op de Tolkresj gezeten. De meerwaarde is vooral gelegen in het feit dat de ouders actief betrokken zijn bij de opvang en opvoeding van de kinderen. Als ouder leer je je eigen kind beter observeren en je leert van de opmerkingen en bevindingen van andere ouders. Via de kresj leerden je kinderen vrij snel andere kinderen uit de buurt kennen; na de kresj kwam het meermalen voor dat ze bij elkaar gingen spelen, soms om de andere ouder uit de brand te helpen, maar ook vaak omdat de kinderen het leuk vonden om bij elkaar over huis te komen. Hierdoor ontstonden vriendschappen. Tussen kinderen maar ook tussen ouder-stellen. Deze vriendschappen duurden voort na de kresj-tijd. Op zaterdagen was er werk te doen in de kresj. Hierdoor zagen de kinderen dat er door ouders actief aan de kresj gewerkt werd. Schilderen, de tuin onderhouden enzovoorts. In de vergaderingen kwamen thema's aan bod. Reflectie op je eigen manier van reageren en opvoeden. Je voelde je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen kind maar ook was je begaan met andermans kinderen.De kinderen zien tijdens de ochtend dat elke begeleider een eigen kind in de groep heeft, wat een extra vertrouwdheid kan bewerkstelligen."

 

Kees, vader van Arthur en Dimitri

 

 

"Voor ons was de Tolkresj een alternatief voor thuis spelen en genietenvan je kind/ gezin. We wilden niet zozeer 'vrij van ons kind' maar het wel nog een sociaal (andere kinderen) en ruimtelijk (speelruimte) aspect toevoegen. Allemaal super betrokken ouders, met een bijzondere liefde voor kinderen, die alleen maar bezig zijn met plezier maken. Dan was er ook nog eens een geweldige natuur om in te spelen, hetgeen we juist niet thuis konden bieden. Het mooiste geschenk van alles was wel dat de kinderen heel vertrouwd werden met een scala aan verschillende mensen, stijlen van omgang, verschillen in cultuur. In een bepaalde periode vierde we zowel de Joodse, de Nederlandse, de Spaanse (christelijke) als de Hindostaanse feestjes. De enige vaste factor op de Tolkresj is de liefde en aandacht voor kinderen. Vooraf hadden we hier niet echt over nagedacht maar het is natuurlijk geweldig dat onze drie kinderen nu heel vertrouwd zijn met allemaal verschillende gebruiken, een brede horizon hebben en open staan voor andere opvattingen."

 

Egon, vader van Lucy, Charlie en Moritz

Ervaringen van ouders en kinderen:

 

"Een groot voordeel van de Tolkresj is dat je met een groot aantal ervaringsdeskundigen bent. Begeleidsters bij de creche of speelzaal hebben vaak zelf (nog) geen kinderen, waardoor de 9-5-mentaliteit veel groter is dan als je als ouder eenmaal de 'ouder-emoties' hebt en weet wat het kind betekent voor zijn ouders en als je je je beter in het kind kunt verplaatsen omdat je dat al zo vaak bij je eigen kind hebt gedaan." 

 

Tessel, moeder van Merel

bottom of page