top of page

Contributie

Hoe werkt de contributie?

De Tolkresj is een ouderparticipatiecreche. We zijn net als een regulier kinderdagverblijf een door de overheid erkende vorm van kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn we geregistreerd als Kinderdagverblijf (KDV).

Omdat we met vrijwilligers werken, is ons uurtarief laag: €3,52. Deze kosten dekken de huur van het pand, energiekosten en aanschaf van materialen en eten/drinken.

 

De maandelijkse contributie is €183,04 per kind. (52 uur per maand x €3,52) Het is voor iedereen mogelijk Kinderopvangstoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst; netto zal voor veel kinderen de contributie daardoor lager uitvallen.

 

Elke ouder dient in het bezit te zijn van een EHBO diploma. De Tolkresj organiseert jaarlijks een cursus.

 

Daarnaast moeten alle dienst draaiende ouders een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben. Deze moet je zelf aanvragen. De kosten hiervoor zijn ongeveer €30. Zonder VOG mag een ouder geen dienst draaien.

bottom of page